יום ראשון, 25 במאי 2014

תגובה לטור "אחרית הימים" של צור ארליך במקור ראשון, 2014-05-23

בס"ד

צור ארליך הנכבד,

אין לנו, אך מאידך
יכולת לערוך תחקירים מעמיקים
יש לנו. לפיכך
מסביר לתורמיו האוונגליסטים
כיצד,
ע"י תרומתם הנדיבה לקרן לידידות,
את ייעודם הם ממלאים,
קרי, הבאת בשורתו של ישו אלינו היהודים.

תודות למושא הערצתך, הרב הכריזמטי,
נהיינו נרקומנים של הדולר האוונגליסטי.
כמה חבל שלפני שכתבת שיר הלל
לקרן לידידות,
לא בררת עובדות פשוטות
קרי, השפעתה השלילית על כולנו
ועל היהדות.

לגבי אותם עולים בהר אפרים, כלשונך,
ובוצרי הענבים (בהר ברכה),
לך ל-JewishIsrael.com ותראה
בהר ברכה ובחוצות שומרון "ידידים" אכן,

עורו ישנים מתרדמתכם!
הכסף מעוור עיניכם, חכמים,
לא ירחק היום, כל חוקי השבות כאן משתנים.
את ארצנו מבקשים הם איתנו לרשת,
את דתנו "לשפר" הם משתדלים,
כאוויר לנשימה אנו משנוררים את כספם
לו רק ידענו להציב גבולות בינינו לבינם,
כי אז אולי להם לא היה כה קל להפילנו ברשתם.

אין תגובות: