יום ראשון, 13 במרץ 2011

סוסים טרויאניים למען ישו ותשורותיהם

פורסם ב ג'ואיש-ישראל ב 13 במארס 2011

דו"ח זה הוא המשך לכיסוי שלנו על התקופה שלאחר השריפה בכרמל, על מוסדות פילנתרופיים יהודיים גדולים המעורבים באופן פעיל ביוזמות עם הקהילה הנוצרית-משיחית המיסיונרית.

תזכורת והתפתחויות

בדיווח הקודם שלנו על השריפה בכרמל, גילינו שבזמן שהסוכנות היהודית וקרן היסוד חלקו פרסים ושבחים ל Ministries PTL על הסיוע בהבאת יהודים לישראל, בו בזמן התרברב אותו ארגון אבנגליסטי שהוא הטביל יהודים באמצעות השותף הנוצרי-משיחי שלו באשדוד, ישראל פוכטאר, מקהילת קול יהודה (Voice of Judah) ובית הלל ((Beit Hallel.

הרחבנו בדיווח על קשריו של פוכטאר עם הארגונים Assembly of God Ministries, Jacob's Hope, ואיחוד היהודים המשיחיים באמריקה ((MJAA. ג'ואיש-ישראל גם דיווח על הצהרה מסתורית ומפוקפקת שנתנה פרסום להופעתו של פוכטאר בכנסיה בניו אינגלנד עם "ראש העיר" של אשדוד בחודש שעבר. הדיווח העלה אפשרות שמשהו רקוב בעיר אשדוד ויתכן שהגיע הזמן שפוכטאר יארוז את מזוודותיו.

זמן קצר לאחר פרסום הדו"ח שלנו קיים ארגון יד לאחים עצרת תפילה המונית נגד המיסיון באשדוד. באירוע הייתה נוכחות ניכרת, ורבנים חרדים מובילים קראו למיסיונרים "עזבו את עירנו!!" על פי מקורות משיחיים נוצריים, עצרת התפילה התקיימה מחוץ לבנין שבו שוכנת קהילת "בית הלל" של פוכטאר והוא, על פי הדיווח, "הרגיש די לחוץ, עד כדי כך שביטל את פעילויות המרכז המשיחי ביום שני בלילה". אפשר לראות את כיסוי הוידיאו של האירוע כאן.

[ג'ואיש-ישראל מציין שכמה מקצוענים במאבק נגד המיסיון בחו"ל ובישראל ממשיכים לדון בשאלה אם סוג זה של עצרות תפילה המוניות הוא הדרך הטובה ביותר לטפל בנוכחות המיסיונרית הגוברת ובדחף הנוצרי משיחי לתוך ישראל. אחת השאלות שהן מתחבטים בה היא "האם יש לראות באותם יהודים שנשבו בקסמי התנועה הנוצרית המשיחית יריבים או קורבנות?""]

ארגון ג'ואיש-ישראל גם דיווח שהארגון המיסיונרי "תקוות יעקב" (Jacob's Hope) נפגש, ותורם כספים, לבנייה מחדש של כפר הנוער ימין אורד, שניזוק קשות בשריפה בכרמל. "תקוות יעקב", שחזונו הוא "להביא את הבשורה של משיח היהודי לעם היהודי" הביע תקווה לשיתוף פעולה עם ימין אורד. 

כלב מאיירס, "פרקליט זכויות האדם המופלג של הנוצרים המשיחיים בישראל", מגן "הקהילה היודיאו-נוצרית" ונושא הצלב העיקרי במלחמה נגד "פקידים יהודים אורתודוקסים", מגייס גם הוא תרומות למען ימין אורד באמצעות "מכון ירושלים לצדק" (JIJ) שלו. תחנת הטלביזיה הפינית הנוצרית Heaven TV7  שידרה את קריאתו של מאיירס.

על הישראלים לפקוח עין על מאיירס ושאיפותיו הפוליטיות. הפרקליט שנולד וחונך כאבנגליסט הוא היועץ הראשי של מכון ירושלים לצדק (JIJ) ושותף במשרד עורכי הדין היוקרתי יהודה רווה ושות'. מאיירס שימש כיועץ משפטי ליושב ראש השדולה לרווחה חברתית בכנסת ומייצג את אלה המנסים להקים מפלגה פוליטית יודיאו-נוצרית בישראל. מאיירס גם היה אחד מחמשת השופטים שקבעו מי הזוכה "בפרס הליכודניק לשנת 2010" מטעם הליכוד העולמי.

אפשר לראות את מאיירס  בסרטון הוידיאו הזה מאוקטובר 2010 כשהוא מצהיר שאללי אדמסו, יועץ ראש הממשלה נתניהו לענייני אתיופים, ביקש ממנו לסייע לילדים אתיופיים בשכונת נווה יעקב בירושלים.

מה שצריך לספק לכל אחד חומר למחשבה (כולל ראש ממשלת ישראל) הוא שהסרטון של JIJ ומאיירס הופק באדיבות קהילות "מעוז ישראל". בנוסף לדיווח הנרחב של ג'ואיש-ישראל וכיסוי הוידיאו של יוזמות קהילות "מעוז ישראל", גם פרסמנו קטע וידאו על גיוס כספים על ידי מעוז ישראל, המראה את קידומן השאפתני של היוזמות המיסיונריות בקרב הקהילה הגדלה של אתיופים נוצרים משיחיים בישראל.


השמאל, הימין והקרן הקיימת לישראל לא רואים את היער מרוב עצים

הדוח הקודם על השריפה בכרמל של ג'ואיש-ישראל גם בחן את יוזמותיה של הקרן הקיימת לישראל עם קבוצות משיחיות, לכאורה הפרה של החלטה של הקק"ל עצמה ב 2006, אשר קבעה שקק"ל לא תשתף פעולה או תקבל כספים מישויות נוצריות משיחיות העוסקות בהטפה.

אנו ממשיכים עתה בכיסוי פרויקט נוסף ושנוי במחלוקת שיש לקק"ל עם הערוץ האבנגליסטי God-TV.

המסר של God-TV, המשודר ממרכזו בירושלים, הוא "לאפשר לכל משק בית המחזיק בטלביזיה לשמוע את בשורתו של ישו הנוצרי, כדי שכל בן בית יוכל להאמין בו, לקרוא בשמו ולזכות בישועה". הרשת כוללת בלוח המשדרים שלה ומארחת באופן קבוע כמה תוכניות ואישים מיסיונריים/משיחיים המייעדים יהודים להמרת דת – ביניהם סיד רוט (Sid Roth) וג'ונתן ברניס (Jonathan Bernis).

שבוע בלבד לפני שפרצה האש בכרמל, קבוצות יהודיות שמאלניות "מצאו את אלוהים", או בעצם, נופפו בכרטיס הדת למען מטרותיהם ההומניטאריות (קרי פוליטיות).

כאשר דחפורי קק"ל ותוכניותיה לשתול יער של מיליון עצים על שמם שלGod-TV  וישו, התקרבו קרבה יתרה לישוב בדווי בלתי חוקי, הודאגו לפתע ארגוני זכויות אדם בשל פגיעה בשלמות הרוחנית היהודית.


"במקום שהקרן הקיימת לישראל תקדם שוויון אזרחי לכל הישראלים – הבסיס לאמון ולדו קיום בשלום – היא תומכת עתה (ונתמכת) במיסיון אבנגליסטי השואף להשתמש בישראל ובנטיעת עצים כדי להביא לידי 'ביאתו השנייה של הנוצרי'.

לפני מספר חודשים הקימה הקרן הקיימת לישראל חניון דחפורים גדול חדש קילומטר אחד מן הכפר אל-עראקיב, והיא נוטעת מיליון עצים כולל רבים מהם ליד הכפר אל-עראקיב, כחלק מ'יער God-TV'. קק"ל קבלה תרומות ניכרות מארגון נוצרי אבנגליסטי הנקרא ‘God-TV’, הטוען שקבל 'הוראות מאלוהים... להכין את הקרקע לשובו של בני (ישו)...[ל]נטוע מיליון עצים'."

התקוות לכיסוי עיתונאי משמעותי של המחאות בדרום ספגו מקלחת של מים קרים בגלל השריפה שהשתוללה בצפון. נראה שאפילו כלבי התקשורת הנוראים ביותר גילו רגישות לריח החורבן והבינו כי אין זה הזמן להשחיר את דימוי הקק"ל.

ועם זאת, ב 6 בדצמבר, ביום שבו הוכרז באופן רשמי על כיבוי השריפה בכרמל, פעיל השלום השמאלני ריצ'ארד סילברסטיין (Richard Silverstein) עדיין רחש, ופרט על רגישויות יהודיות. בהחלט לא הוגן, ועם זאת מטריד.


"ישעיהו מקונן: הקרן הקיימת לישראל, God-TV, הורסים כפר בדווי ישראלי כדי להביא לידי ביאתו השנייה של ישו:

במלים אחרות, היהדות הבינלאומית מאמצת קבוצה המסייעת לקיצונים אבנגליסטים במטרתם להביא לידי ביאתו השנייה של ישו. האם לשם כך אספנו פרוטה לפרוטה לקופסאות הכחולות של קק"ל בבתי הספר היהודיים לפני שנים כה רבות?""

God-TV גם מממנת מפעלי מים באזור, וחפירות של כנסייה עתיקה באזור בני שמעון בנגב. לפי הוידיאו של God-TV, לממשלת ישראל פשוט אין את המשאבים הנחוצים לממן את החפירה הארכיאולוגית. תושבי הנגב הצפוני מסתמכים, ואולי אף מקווים, לנצל את גל התיירות הנוצרי הצפוי באתר.

באופן אירוני וגם טראגי, ערוץ 7, שופרו של הימין הדתי-לאומי בישראל, בחר לתייג את אותה God-TV המיסיונרית כ"פרו-ישראלית":

"קבוצות בשמאל הקיצוני חברו לתושבים של העיירה הבדווית הלא חוקית כדי לגנות ארגון נוצרי פרו-ישראלי בשל תרומה לפרויקט ייעור בנגב. הקבוצה הנוצרית, "God-TV", נתנה מיליון שתילים באמצעות הקק"ל ותרמה כסף גם למפעלי מים".

אולי כדאי שחברי המערכת והנהלת ערוץ 7 יצפו בדקה ה 1:06 של הוידיאו הזה ויאזינו,  כשוונדי גריפית' (Wendy Griffith) מ-CBN (רשת השידור הנוצרית) קוראת:

"תודה ל God-TV. מיליוני מאמינים ברחבי העולם מצטרפים למאמינים כאן בירושלים בתפילה לא רק לתחייה עולמית, אלא גם שהיהודים כאן בישראל יבואו להכיר בישו – ישוע -  כמשיחם".

אולי הגיע הזמן שחברה ישראלית, RRsat, ומשרד התקשורת, המעניק רישיונות לתחנות מיסיונריות נוצריות כמו God-TV, Daystar  ו-TBN לשדר את הבשורה לבתים יהודיים יבחנו את התוצאות.

נראה שהשמאל החילוני "מגלה את אלוהים" מדי פעם כאשר הדבר משרת את צרכיו הפוליטיים, בעוד שימין דתי גלמוד, צמא לאהבה, נוהג גמישות קיצונית כלפי המסורת היהודית בשאיפתו לחיבוק נוצרי. ואז ישנם אלה משני הקצוות של הקשת הפוליטית והדתית, ובכל המגזרים, המעלימים עין בקלות מעבודה זרה במדינה היהודית כאשר הצ'ק, והתועלת, גדולים דיים. איך שתסתכל על זה, מכל כיוון, זה נקרא חילול השם.


מפעל הבונדס חובר למיסיונרים

לקק"ל יש עסקים עםFriends of Israel Gospel Ministry  (FOI) וגם מפעל הבונדס מחזר אחריהם. FOI הוא ארגון מיסיונרי "שנוסד ב 1938 במטרה להכריז על הבשורה של אדוננו ישו הנוצרי לכבשים האבודות של בני ישראל...".  ל-FOI יש קשר הדוק והוא תומך במשפחת קאלישר המיסיונרית (Kalisher) בישראל ובוויליאם אי.סאטר ( William E. Sutter), המנהל הנוכחי של "בית הוועד של הגאולה" (Assembly House of Redemption) המיסיונרי בירושלים.

בחודש נובמבר האחרון, מפעל הבונדס של מדינת ישראל והמועצה היהודית לקשרי קהילה (JCRC) בדרום ניו-ג'רזי ערכו קבלת פנים לכבודו של סאטר והעניקו לו את פרס אחדות ישראל.

ג'ואיש-ישראל כבר דיווח על וויליאם סאטר ביוני 2010 בהקשר לדיווח בן שני הפרקים על "מלון הגליל", פרויקט נוצרי-יהודי המוקם על חופי הכינרת. את היוזמה הזו מנהלים הגברת אן איילון (Anne Ayalon) ודוד זוובנר (David Zwebner), והיא נתמכת על ידי הרב שלמה ריסקין, וכן ע"י פאט רוברטסון והכומר האגי ועוד אישים מיסיונריים ידועים.

פעילים בכירים נגד המיסיון בישראל ובחו"ל מסכימים ש FOI הוא ארגון בעייתי המכוון להמיר דתם של יהודים. טוביה סינגר, מ-Outreach Judaism, חשף את FOI ואת המנהל הקודם שלו אלווד מקוויד (Elwood McQuaid). יהודים למען יהדות (Jews for Judaism) מכסה את FOI בארכיון המאמרים שלו, ובנימין קלוגר, פעיל לשעבר בארגון "יד לאחים" סיפק לאחרונה לג'ואיש-ישראל תיעוד הקושר את FOI למיסיונר המשיחי הפעיל מאד מנו קאלישר (Meno Kalisher). דיוקנאות של קאלישר על פי הכנסייה מציגות אותו כ"קשור לקהילת הבשורה של ידידי ישראל" וספרים שנכתבו על ידיו, ועל ידי בני שבט קאלישר והגעתם לאמונה בישו מוצאים לאור על ידי FOI.

כמה שבועות לאחר שכיבדו את וויליאם סאטר מ-FOI, מפעל הבונדס של מדינת ישראל ערך ערב בינדתי עם כנסיית "Catch the Fire" האבנגליסטית במונטריאול. העתון היהודי "Canadian Jewish News" דיווח שמפעל הבונדס משתמש  לכאורה בחומר מאת מומחה הנבואה  האבנגליסטית והמתכנן הפיננסי גראנט ג'פרי (Grant Jeffrey), כדי לעורר את עניינם של הנוצרים להשקיע בבונדס.

אפשר לראות את גראנט ג'פרי ב God-TV מכריז שהאנטי-כרייסט [בעברית: צר-המשיח הנוצרי] יהיה יהודי. בשנת 2004, בראיון שבו "הוכרז שמו של ישו", הוענק לג'פרי על ידי הבונדס פרס ידידיה הנאמנים של מדינת ישראל.

כיום נראה שהכומר התורן למען מפעל הבונדס הוא הכומר מאג'ד אל-שאפי מOne Free World International Ministries. אל-שאפי, מוסלמי שהמיר דתו לנצרות, היה הנואם העיקרי באירוע הבונדס שנקרא Catch the Fire. אל-שאפי מחוזר כמגן "חופש הדת וזכויות האדם מסביב לעולם". אבל נראה שקבוצות יהודיות מתעלמות מכך שאל-שאפי שימש כדובר מטעם זכויות נוצרים משיחיים בישראל, והשתמש בשמו ובשליחות הדתית כדי להפעיל לחץ על ממשלת ישראל.

כמו כמה מנהיגים וארגונים נוצריים, הפך מאג'ד אל-שאפי את ההתקפה הטראגית על עמי אורטיז באריאל לעניין של רדיפת הכנסייה והזדמנות לצאת במסע למען "זכויות יהודים משיחיים" בישראל. CBN דיווחה:

"אל-שאפי רואה במקרה אורטיז  התקפה על המאמינים המשיחיים בישראל – אותם יהודים המאמינים בישוע (ישו) כמשיח היהודי. הוא קורא לנוצרים וליהודים לצאת נגד הרדיפה".

העצומה של אל-שאפי מציינת ש"החוק הישראלי מבטיח חופש דת ושבדרך כלל הישראלים נוטים להתייחס אל אמונותיהם הדתיות של שכניהם כאל עניין פרטי".

עם זאת, כפי שדיווחנו כאן בג'ואיש-ישראל בינואר, משפחת אורטיז רחוקה מלהיות "פרטית" בנוגע לדתה. הם היו מעורבים עמוקות בהפקת סרט תעודה אנטישמי והכומר דייויד אורטיז מטיף ללא בושה ובאופן גלוי ליהודים ברחובות ישראל.

השגרירות הנוצרית הבינלאומית (ICEC) שלחה לאחרונה בדואר בתפוצה נרחבת פירסומת להצגת הבכורה של סרט התעודה על אל-שאפי בשם "לוחם חופש":

"לוחם חופש" עוקב אחרי הכומר מאג'ד אל-שאפי ו " One Free World International" במשך יותר מארבע שנים כשהוא נוסע במשלחות לחקר עובדות כדי לחקור ולתעד פגיעה בזכויות מיעוטים דתיים ברחבי העולם, בדגש על מצרים, פקיסטאן, עיראק, סין והתגברות האנטישמיות".

קליפ מסרט התעודה ניתן לצפייה כאן.

בעוד שאפשר שדיכוי הנוצרים המשיחיים איננו מוקד הסרט, ובעוד שיהודים בכל מקום  צריכים להיות מודאגים מפגיעה בזכויות האדם בעולם הערבי ובמקומות אחרים, אסור לנו ליפול למלכודת שבה אנו משווים דמוקרטיה וחופש עם התנאים שבהם אפשר להפיץ את הבשורה הנוצרית ללא הגבלה במדינת ישראל היהודית. אחרת תהפוך ישראל למדינה שבה חופש דת הופך לעריצות דתית, ועצם שלמותה של היהדות יעמוד בסכנה.

הקהילה היהודית חייבת לגלות חשדנות מיוחדת כלפי אותם מנהיגים אבנגליסטים המשחקים בקלף רדיפת הכנסייה בהקשר ל"נוצרים המשיחיים".

אין זה מפתיע שאישיות טלביזיונית מיסיונרית, סיד רוט –  "היהודי הלהוט אחר ישו", אוהב במיוחד להשתמש בפעילים ערבים נוצרים כמו מאג'ד אל-שאפי, ווליד שועיבאת ובריג'יט גבריאל, כדי להעביר את המסר שלו.

רגע נוסטלגי

היו זמנים שבהם המנהיגות היהודית וארגונים יהודיים חשובים היו מסוגלים לנקוט עמדה, ואפילו להודות במשגים.

ב-1996 "הכשילה הקרן הקיימת לישראל תוכניות של קבוצה יהודית משיחית לנטוע בישראל עצים על שמה." על פי דוח הסוכנות הטלגרפית היהודית  ((JTA באותה עת, הסכימה קק"ל בתחילה לנטוע יער של כ 100,000 עצים שהיה מכניס לארגון 50,000 $, "ולהציב שלט ובו רק ראשי התיבות של התאחדות היהודים המשיחיים באמריקה – איחוד הקהילות היהודיות המשיחיות באמריקה". אבל אז שינתה הקרן הקיימת לישראל את דעתה לאחר זעקה ציבורית מצד הקהילה היהודית. קק"ל הודתה כי שגתה.

בשנת 1998 דווח שכמה מנהיגים יהודיים בולטים פרשו מחגיגות היובל של ישראל לאחר שגילו שמארגני האירוע, הברית הנוצרית למען ישראל, הם משיחיים.  ציטוט:

"מנהיגים יהודים בולטים אחדים האומרים שמלכתחילה לא הכירו את המארגנים החליטו לא להשתתף. ביניהם מלקולם הונליין, סגן הנשיא בפועל של ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים הגדולים באמריקה, מורטון קליין, נשיא הארגון הציוני באמריקה, והווארד קור, מנהל המועצה ליחסי ציבור של ישראל באמריקה – הלובי הפרו-ישראלי". "אנו בהחלט מקדמים בברכה נוצרים החוגגים את יובל ה-50 של ישראל", אמר הונליין, "אבל אם הם יהודים למען ישו וקבוצות הטפה אחרות – איננו רוצים ליחס להם אמינות בעצם החבירה אליהם".

הדוח ממשיך ואומר שראש הממשלה נתניהו בחר שלא לקחת חלק באירוע באותה עת.

בדיווח הבא שלנו נבחן אירוע שנתמך באחרונה על ידי מיסיונרים, כדי לראות אם מנהיגינו בישראל ובחו"ל עומדים על עקרונותיהם או מתקפלים.