יום ראשון, 13 במרץ 2011

סוסים טרויאניים למען ישו ותשורותיהם

פורסם ב ג'ואיש-ישראל ב 13 במארס 2011

דו"ח זה הוא המשך לכיסוי שלנו על התקופה שלאחר השריפה בכרמל, על מוסדות פילנתרופיים יהודיים גדולים המעורבים באופן פעיל ביוזמות עם הקהילה הנוצרית-משיחית המיסיונרית.

תזכורת והתפתחויות

בדיווח הקודם שלנו על השריפה בכרמל, גילינו שבזמן שהסוכנות היהודית וקרן היסוד חלקו פרסים ושבחים ל Ministries PTL על הסיוע בהבאת יהודים לישראל, בו בזמן התרברב אותו ארגון אבנגליסטי שהוא הטביל יהודים באמצעות השותף הנוצרי-משיחי שלו באשדוד, ישראל פוכטאר, מקהילת קול יהודה (Voice of Judah) ובית הלל ((Beit Hallel.

הרחבנו בדיווח על קשריו של פוכטאר עם הארגונים Assembly of God Ministries, Jacob's Hope, ואיחוד היהודים המשיחיים באמריקה ((MJAA. ג'ואיש-ישראל גם דיווח על הצהרה מסתורית ומפוקפקת שנתנה פרסום להופעתו של פוכטאר בכנסיה בניו אינגלנד עם "ראש העיר" של אשדוד בחודש שעבר. הדיווח העלה אפשרות שמשהו רקוב בעיר אשדוד ויתכן שהגיע הזמן שפוכטאר יארוז את מזוודותיו.

זמן קצר לאחר פרסום הדו"ח שלנו קיים ארגון יד לאחים עצרת תפילה המונית נגד המיסיון באשדוד. באירוע הייתה נוכחות ניכרת, ורבנים חרדים מובילים קראו למיסיונרים "עזבו את עירנו!!" על פי מקורות משיחיים נוצריים, עצרת התפילה התקיימה מחוץ לבנין שבו שוכנת קהילת "בית הלל" של פוכטאר והוא, על פי הדיווח, "הרגיש די לחוץ, עד כדי כך שביטל את פעילויות המרכז המשיחי ביום שני בלילה". אפשר לראות את כיסוי הוידיאו של האירוע כאן.

[ג'ואיש-ישראל מציין שכמה מקצוענים במאבק נגד המיסיון בחו"ל ובישראל ממשיכים לדון בשאלה אם סוג זה של עצרות תפילה המוניות הוא הדרך הטובה ביותר לטפל בנוכחות המיסיונרית הגוברת ובדחף הנוצרי משיחי לתוך ישראל. אחת השאלות שהן מתחבטים בה היא "האם יש לראות באותם יהודים שנשבו בקסמי התנועה הנוצרית המשיחית יריבים או קורבנות?""]

ארגון ג'ואיש-ישראל גם דיווח שהארגון המיסיונרי "תקוות יעקב" (Jacob's Hope) נפגש, ותורם כספים, לבנייה מחדש של כפר הנוער ימין אורד, שניזוק קשות בשריפה בכרמל. "תקוות יעקב", שחזונו הוא "להביא את הבשורה של משיח היהודי לעם היהודי" הביע תקווה לשיתוף פעולה עם ימין אורד. 

כלב מאיירס, "פרקליט זכויות האדם המופלג של הנוצרים המשיחיים בישראל", מגן "הקהילה היודיאו-נוצרית" ונושא הצלב העיקרי במלחמה נגד "פקידים יהודים אורתודוקסים", מגייס גם הוא תרומות למען ימין אורד באמצעות "מכון ירושלים לצדק" (JIJ) שלו. תחנת הטלביזיה הפינית הנוצרית Heaven TV7  שידרה את קריאתו של מאיירס.

על הישראלים לפקוח עין על מאיירס ושאיפותיו הפוליטיות. הפרקליט שנולד וחונך כאבנגליסט הוא היועץ הראשי של מכון ירושלים לצדק (JIJ) ושותף במשרד עורכי הדין היוקרתי יהודה רווה ושות'. מאיירס שימש כיועץ משפטי ליושב ראש השדולה לרווחה חברתית בכנסת ומייצג את אלה המנסים להקים מפלגה פוליטית יודיאו-נוצרית בישראל. מאיירס גם היה אחד מחמשת השופטים שקבעו מי הזוכה "בפרס הליכודניק לשנת 2010" מטעם הליכוד העולמי.

אפשר לראות את מאיירס  בסרטון הוידיאו הזה מאוקטובר 2010 כשהוא מצהיר שאללי אדמסו, יועץ ראש הממשלה נתניהו לענייני אתיופים, ביקש ממנו לסייע לילדים אתיופיים בשכונת נווה יעקב בירושלים.

מה שצריך לספק לכל אחד חומר למחשבה (כולל ראש ממשלת ישראל) הוא שהסרטון של JIJ ומאיירס הופק באדיבות קהילות "מעוז ישראל". בנוסף לדיווח הנרחב של ג'ואיש-ישראל וכיסוי הוידיאו של יוזמות קהילות "מעוז ישראל", גם פרסמנו קטע וידאו על גיוס כספים על ידי מעוז ישראל, המראה את קידומן השאפתני של היוזמות המיסיונריות בקרב הקהילה הגדלה של אתיופים נוצרים משיחיים בישראל.


השמאל, הימין והקרן הקיימת לישראל לא רואים את היער מרוב עצים

הדוח הקודם על השריפה בכרמל של ג'ואיש-ישראל גם בחן את יוזמותיה של הקרן הקיימת לישראל עם קבוצות משיחיות, לכאורה הפרה של החלטה של הקק"ל עצמה ב 2006, אשר קבעה שקק"ל לא תשתף פעולה או תקבל כספים מישויות נוצריות משיחיות העוסקות בהטפה.

אנו ממשיכים עתה בכיסוי פרויקט נוסף ושנוי במחלוקת שיש לקק"ל עם הערוץ האבנגליסטי God-TV.

המסר של God-TV, המשודר ממרכזו בירושלים, הוא "לאפשר לכל משק בית המחזיק בטלביזיה לשמוע את בשורתו של ישו הנוצרי, כדי שכל בן בית יוכל להאמין בו, לקרוא בשמו ולזכות בישועה". הרשת כוללת בלוח המשדרים שלה ומארחת באופן קבוע כמה תוכניות ואישים מיסיונריים/משיחיים המייעדים יהודים להמרת דת – ביניהם סיד רוט (Sid Roth) וג'ונתן ברניס (Jonathan Bernis).

שבוע בלבד לפני שפרצה האש בכרמל, קבוצות יהודיות שמאלניות "מצאו את אלוהים", או בעצם, נופפו בכרטיס הדת למען מטרותיהם ההומניטאריות (קרי פוליטיות).

כאשר דחפורי קק"ל ותוכניותיה לשתול יער של מיליון עצים על שמם שלGod-TV  וישו, התקרבו קרבה יתרה לישוב בדווי בלתי חוקי, הודאגו לפתע ארגוני זכויות אדם בשל פגיעה בשלמות הרוחנית היהודית.


"במקום שהקרן הקיימת לישראל תקדם שוויון אזרחי לכל הישראלים – הבסיס לאמון ולדו קיום בשלום – היא תומכת עתה (ונתמכת) במיסיון אבנגליסטי השואף להשתמש בישראל ובנטיעת עצים כדי להביא לידי 'ביאתו השנייה של הנוצרי'.

לפני מספר חודשים הקימה הקרן הקיימת לישראל חניון דחפורים גדול חדש קילומטר אחד מן הכפר אל-עראקיב, והיא נוטעת מיליון עצים כולל רבים מהם ליד הכפר אל-עראקיב, כחלק מ'יער God-TV'. קק"ל קבלה תרומות ניכרות מארגון נוצרי אבנגליסטי הנקרא ‘God-TV’, הטוען שקבל 'הוראות מאלוהים... להכין את הקרקע לשובו של בני (ישו)...[ל]נטוע מיליון עצים'."

התקוות לכיסוי עיתונאי משמעותי של המחאות בדרום ספגו מקלחת של מים קרים בגלל השריפה שהשתוללה בצפון. נראה שאפילו כלבי התקשורת הנוראים ביותר גילו רגישות לריח החורבן והבינו כי אין זה הזמן להשחיר את דימוי הקק"ל.

ועם זאת, ב 6 בדצמבר, ביום שבו הוכרז באופן רשמי על כיבוי השריפה בכרמל, פעיל השלום השמאלני ריצ'ארד סילברסטיין (Richard Silverstein) עדיין רחש, ופרט על רגישויות יהודיות. בהחלט לא הוגן, ועם זאת מטריד.


"ישעיהו מקונן: הקרן הקיימת לישראל, God-TV, הורסים כפר בדווי ישראלי כדי להביא לידי ביאתו השנייה של ישו:

במלים אחרות, היהדות הבינלאומית מאמצת קבוצה המסייעת לקיצונים אבנגליסטים במטרתם להביא לידי ביאתו השנייה של ישו. האם לשם כך אספנו פרוטה לפרוטה לקופסאות הכחולות של קק"ל בבתי הספר היהודיים לפני שנים כה רבות?""

God-TV גם מממנת מפעלי מים באזור, וחפירות של כנסייה עתיקה באזור בני שמעון בנגב. לפי הוידיאו של God-TV, לממשלת ישראל פשוט אין את המשאבים הנחוצים לממן את החפירה הארכיאולוגית. תושבי הנגב הצפוני מסתמכים, ואולי אף מקווים, לנצל את גל התיירות הנוצרי הצפוי באתר.

באופן אירוני וגם טראגי, ערוץ 7, שופרו של הימין הדתי-לאומי בישראל, בחר לתייג את אותה God-TV המיסיונרית כ"פרו-ישראלית":

"קבוצות בשמאל הקיצוני חברו לתושבים של העיירה הבדווית הלא חוקית כדי לגנות ארגון נוצרי פרו-ישראלי בשל תרומה לפרויקט ייעור בנגב. הקבוצה הנוצרית, "God-TV", נתנה מיליון שתילים באמצעות הקק"ל ותרמה כסף גם למפעלי מים".

אולי כדאי שחברי המערכת והנהלת ערוץ 7 יצפו בדקה ה 1:06 של הוידיאו הזה ויאזינו,  כשוונדי גריפית' (Wendy Griffith) מ-CBN (רשת השידור הנוצרית) קוראת:

"תודה ל God-TV. מיליוני מאמינים ברחבי העולם מצטרפים למאמינים כאן בירושלים בתפילה לא רק לתחייה עולמית, אלא גם שהיהודים כאן בישראל יבואו להכיר בישו – ישוע -  כמשיחם".

אולי הגיע הזמן שחברה ישראלית, RRsat, ומשרד התקשורת, המעניק רישיונות לתחנות מיסיונריות נוצריות כמו God-TV, Daystar  ו-TBN לשדר את הבשורה לבתים יהודיים יבחנו את התוצאות.

נראה שהשמאל החילוני "מגלה את אלוהים" מדי פעם כאשר הדבר משרת את צרכיו הפוליטיים, בעוד שימין דתי גלמוד, צמא לאהבה, נוהג גמישות קיצונית כלפי המסורת היהודית בשאיפתו לחיבוק נוצרי. ואז ישנם אלה משני הקצוות של הקשת הפוליטית והדתית, ובכל המגזרים, המעלימים עין בקלות מעבודה זרה במדינה היהודית כאשר הצ'ק, והתועלת, גדולים דיים. איך שתסתכל על זה, מכל כיוון, זה נקרא חילול השם.


מפעל הבונדס חובר למיסיונרים

לקק"ל יש עסקים עםFriends of Israel Gospel Ministry  (FOI) וגם מפעל הבונדס מחזר אחריהם. FOI הוא ארגון מיסיונרי "שנוסד ב 1938 במטרה להכריז על הבשורה של אדוננו ישו הנוצרי לכבשים האבודות של בני ישראל...".  ל-FOI יש קשר הדוק והוא תומך במשפחת קאלישר המיסיונרית (Kalisher) בישראל ובוויליאם אי.סאטר ( William E. Sutter), המנהל הנוכחי של "בית הוועד של הגאולה" (Assembly House of Redemption) המיסיונרי בירושלים.

בחודש נובמבר האחרון, מפעל הבונדס של מדינת ישראל והמועצה היהודית לקשרי קהילה (JCRC) בדרום ניו-ג'רזי ערכו קבלת פנים לכבודו של סאטר והעניקו לו את פרס אחדות ישראל.

ג'ואיש-ישראל כבר דיווח על וויליאם סאטר ביוני 2010 בהקשר לדיווח בן שני הפרקים על "מלון הגליל", פרויקט נוצרי-יהודי המוקם על חופי הכינרת. את היוזמה הזו מנהלים הגברת אן איילון (Anne Ayalon) ודוד זוובנר (David Zwebner), והיא נתמכת על ידי הרב שלמה ריסקין, וכן ע"י פאט רוברטסון והכומר האגי ועוד אישים מיסיונריים ידועים.

פעילים בכירים נגד המיסיון בישראל ובחו"ל מסכימים ש FOI הוא ארגון בעייתי המכוון להמיר דתם של יהודים. טוביה סינגר, מ-Outreach Judaism, חשף את FOI ואת המנהל הקודם שלו אלווד מקוויד (Elwood McQuaid). יהודים למען יהדות (Jews for Judaism) מכסה את FOI בארכיון המאמרים שלו, ובנימין קלוגר, פעיל לשעבר בארגון "יד לאחים" סיפק לאחרונה לג'ואיש-ישראל תיעוד הקושר את FOI למיסיונר המשיחי הפעיל מאד מנו קאלישר (Meno Kalisher). דיוקנאות של קאלישר על פי הכנסייה מציגות אותו כ"קשור לקהילת הבשורה של ידידי ישראל" וספרים שנכתבו על ידיו, ועל ידי בני שבט קאלישר והגעתם לאמונה בישו מוצאים לאור על ידי FOI.

כמה שבועות לאחר שכיבדו את וויליאם סאטר מ-FOI, מפעל הבונדס של מדינת ישראל ערך ערב בינדתי עם כנסיית "Catch the Fire" האבנגליסטית במונטריאול. העתון היהודי "Canadian Jewish News" דיווח שמפעל הבונדס משתמש  לכאורה בחומר מאת מומחה הנבואה  האבנגליסטית והמתכנן הפיננסי גראנט ג'פרי (Grant Jeffrey), כדי לעורר את עניינם של הנוצרים להשקיע בבונדס.

אפשר לראות את גראנט ג'פרי ב God-TV מכריז שהאנטי-כרייסט [בעברית: צר-המשיח הנוצרי] יהיה יהודי. בשנת 2004, בראיון שבו "הוכרז שמו של ישו", הוענק לג'פרי על ידי הבונדס פרס ידידיה הנאמנים של מדינת ישראל.

כיום נראה שהכומר התורן למען מפעל הבונדס הוא הכומר מאג'ד אל-שאפי מOne Free World International Ministries. אל-שאפי, מוסלמי שהמיר דתו לנצרות, היה הנואם העיקרי באירוע הבונדס שנקרא Catch the Fire. אל-שאפי מחוזר כמגן "חופש הדת וזכויות האדם מסביב לעולם". אבל נראה שקבוצות יהודיות מתעלמות מכך שאל-שאפי שימש כדובר מטעם זכויות נוצרים משיחיים בישראל, והשתמש בשמו ובשליחות הדתית כדי להפעיל לחץ על ממשלת ישראל.

כמו כמה מנהיגים וארגונים נוצריים, הפך מאג'ד אל-שאפי את ההתקפה הטראגית על עמי אורטיז באריאל לעניין של רדיפת הכנסייה והזדמנות לצאת במסע למען "זכויות יהודים משיחיים" בישראל. CBN דיווחה:

"אל-שאפי רואה במקרה אורטיז  התקפה על המאמינים המשיחיים בישראל – אותם יהודים המאמינים בישוע (ישו) כמשיח היהודי. הוא קורא לנוצרים וליהודים לצאת נגד הרדיפה".

העצומה של אל-שאפי מציינת ש"החוק הישראלי מבטיח חופש דת ושבדרך כלל הישראלים נוטים להתייחס אל אמונותיהם הדתיות של שכניהם כאל עניין פרטי".

עם זאת, כפי שדיווחנו כאן בג'ואיש-ישראל בינואר, משפחת אורטיז רחוקה מלהיות "פרטית" בנוגע לדתה. הם היו מעורבים עמוקות בהפקת סרט תעודה אנטישמי והכומר דייויד אורטיז מטיף ללא בושה ובאופן גלוי ליהודים ברחובות ישראל.

השגרירות הנוצרית הבינלאומית (ICEC) שלחה לאחרונה בדואר בתפוצה נרחבת פירסומת להצגת הבכורה של סרט התעודה על אל-שאפי בשם "לוחם חופש":

"לוחם חופש" עוקב אחרי הכומר מאג'ד אל-שאפי ו " One Free World International" במשך יותר מארבע שנים כשהוא נוסע במשלחות לחקר עובדות כדי לחקור ולתעד פגיעה בזכויות מיעוטים דתיים ברחבי העולם, בדגש על מצרים, פקיסטאן, עיראק, סין והתגברות האנטישמיות".

קליפ מסרט התעודה ניתן לצפייה כאן.

בעוד שאפשר שדיכוי הנוצרים המשיחיים איננו מוקד הסרט, ובעוד שיהודים בכל מקום  צריכים להיות מודאגים מפגיעה בזכויות האדם בעולם הערבי ובמקומות אחרים, אסור לנו ליפול למלכודת שבה אנו משווים דמוקרטיה וחופש עם התנאים שבהם אפשר להפיץ את הבשורה הנוצרית ללא הגבלה במדינת ישראל היהודית. אחרת תהפוך ישראל למדינה שבה חופש דת הופך לעריצות דתית, ועצם שלמותה של היהדות יעמוד בסכנה.

הקהילה היהודית חייבת לגלות חשדנות מיוחדת כלפי אותם מנהיגים אבנגליסטים המשחקים בקלף רדיפת הכנסייה בהקשר ל"נוצרים המשיחיים".

אין זה מפתיע שאישיות טלביזיונית מיסיונרית, סיד רוט –  "היהודי הלהוט אחר ישו", אוהב במיוחד להשתמש בפעילים ערבים נוצרים כמו מאג'ד אל-שאפי, ווליד שועיבאת ובריג'יט גבריאל, כדי להעביר את המסר שלו.

רגע נוסטלגי

היו זמנים שבהם המנהיגות היהודית וארגונים יהודיים חשובים היו מסוגלים לנקוט עמדה, ואפילו להודות במשגים.

ב-1996 "הכשילה הקרן הקיימת לישראל תוכניות של קבוצה יהודית משיחית לנטוע בישראל עצים על שמה." על פי דוח הסוכנות הטלגרפית היהודית  ((JTA באותה עת, הסכימה קק"ל בתחילה לנטוע יער של כ 100,000 עצים שהיה מכניס לארגון 50,000 $, "ולהציב שלט ובו רק ראשי התיבות של התאחדות היהודים המשיחיים באמריקה – איחוד הקהילות היהודיות המשיחיות באמריקה". אבל אז שינתה הקרן הקיימת לישראל את דעתה לאחר זעקה ציבורית מצד הקהילה היהודית. קק"ל הודתה כי שגתה.

בשנת 1998 דווח שכמה מנהיגים יהודיים בולטים פרשו מחגיגות היובל של ישראל לאחר שגילו שמארגני האירוע, הברית הנוצרית למען ישראל, הם משיחיים.  ציטוט:

"מנהיגים יהודים בולטים אחדים האומרים שמלכתחילה לא הכירו את המארגנים החליטו לא להשתתף. ביניהם מלקולם הונליין, סגן הנשיא בפועל של ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים הגדולים באמריקה, מורטון קליין, נשיא הארגון הציוני באמריקה, והווארד קור, מנהל המועצה ליחסי ציבור של ישראל באמריקה – הלובי הפרו-ישראלי". "אנו בהחלט מקדמים בברכה נוצרים החוגגים את יובל ה-50 של ישראל", אמר הונליין, "אבל אם הם יהודים למען ישו וקבוצות הטפה אחרות – איננו רוצים ליחס להם אמינות בעצם החבירה אליהם".

הדוח ממשיך ואומר שראש הממשלה נתניהו בחר שלא לקחת חלק באירוע באותה עת.

בדיווח הבא שלנו נבחן אירוע שנתמך באחרונה על ידי מיסיונרים, כדי לראות אם מנהיגינו בישראל ובחו"ל עומדים על עקרונותיהם או מתקפלים.

יום ראשון, 20 בפברואר 2011

האקאבי נאם באירוע מיסיונרי חגיגי

פורסם בג'ואיש-ישראל ב 20 בפברואר 2011

מה מתבשל בארוחה המשותפת של ידידינו מייק האקאבי (Mike Huckabee) והמיסיונר המשיחי ג'ונתן ברניס (Jonathan Bernis)?

לפני חודשים ספורים היה האקאבי נואם הכבוד המרכזי באירוע השנתי התשיעי של מכון התנ"ך היהודי המשיחי (MJBI). נראה שהופעתו המתוקשרת מאד בסעודת הערב של MJBI, לצד המוסיקאי המשיחי מוריס סקלאר (Maurice Sklar), מרמזת שיתכן שיש סדק רציני בשריונו של מי שאנו אוהבים לכנות האביר-הידיד הכי טוב שלנו.


MJBI הוא ארגון מיסיונרי נוצרי מוליך שולל ואגרסיבי, שמטרתו האחת והיחידה היא להמיר דתם של יהודים. הנה קטע מתוך "עמוד אודותנו" באתר MJBI:

החזון
חזונו של MJBI הוא לערב יהודים בקשר אישי של אמונה עם ישוע המשיח, בידיעה שאם יסכימו פירושו, בסופו של דבר,"חיים מן המתים. "(אל הרומיים 11 פסוק 15).

השליחות
MJBI מלמד ומכשיר מנהיגים אשר יקימו קהילות יהודיות משיחיות בקרב קהילות יהודיות בעולם. בנוסף, MJBI מבקש לסייע לכנסייה במשימתה להביא את הבשורה הטובה ראשית לכל ליהודים. (אל הרומיים 1 פס' 16). כמו פאולוס, MJBI מסייע לחנך נוצרים לתפקידם כמעוררי היהודים לקנאה, ובכך להציל את מקצתם. (אל הרומיים 11 פס' 11-14).

ארגון ג'ואיש-ישראל דיווח בעבר כמה פעמים על פעילויותיו של ה"רב" הנוצרי ג'ונתן ברניס. ראינו אותו מראיין את פט בון (Pat Boone) מטביל ומטיף, מעודד את הפצת הבשורה לעולים החדשים, ומנצל את התוכנית "כוכב נולד" האמריקנית למטרות מיסיונריות. דווחנו על מעורבותו בשערורייה הקשורה בחבר כנסת ותיעדנו את הצלחותיו להפיץ "יהדות משיחית" בישראל ובמקומות אחרים בעולם. ברניס נמצא, באופן מילולי, "באותו דף" כמו הכומר ג'ון האגי בכל הנוגע בתמיכה בארגון המיסיונרי מעוז ישראל.

בשבוע שעבר הביע אתר הבלוגים של מעוז ישראל "מבוכה" בשל השבחים שחלקנו לג'ון וויט (Jon Voight), בשל הביקורת של ג'ואיש-ישראל על משפחת וואלר, ובשל שתיקתנו בנוגע לביקורו של מייק האקאבי. ג'ואיש-ישראל מקווה שהדוח הזה יבהיר באופן מושלם את הנושא ליהודים, לגויים, ו"לנבוכים" גם יחד.

אנו מקווים שמר האקאבי נלהב באותה מידה להסיר מבוכה ובלבול ולהבהיר את המסרים הסותרים. ג'ואיש-ישראל שיגר מכתב דאגה רוחש כבוד למר האקאבי ועד עתה לא קיבלנו תשובה לשאלות האלה:

  • האם אתה רואה סתירה כלשהי בין תמיכתך בזכותינו כיהודים על ארץ ישראל לבין תמיכה בו זמנית בפעולות מיסיונריות השוחקות את היסודות הרוחניים של היהדות?
  • לו היית נשיא ארה"ב וישראל הייתה יוזמת צעדים לחקיקה אנטי-מיסיונרית כדי להבטיח את שלמותו הרוחנית של העם היהודי, האם היית מכבד את הצעדים הללו או האם היית עושה שימוש בחקיקה הבינלאומית על חופש הדת כדי ללחוץ ולקרוא תגר נגד המדינה היהודית?
במכתב של ג'ואיש-ישראל גם דווחנו למר האקאבי על פעילותה של משפחת וואלר הנוצרית- משיחית, שאיתה הופיע מר האקאבי בביקורו האחרון בישראל. בחודש שעבר דווחנו שמשפחת וואלר, באמת משפחה אדוקה ונחמדה המסייעת בהתנדבות לבציר הענבים בישראל, השתתפה בהפקת סרט אנטישמי, ותומכת במיסיונרים משיחיים המטיפים בישראל בגלוי ומתמקדים ביהודים להמיר את דתם.

צוות היחצנים של מר האקאבי ודאי יודע שהזדמנות צילום עם ברניס ואירוע חגיגי בולט עם מנהיגים מיסיונרים משיחיים עלולים להיות בעייתיים, ושהם מציבים אתגר בעייתי לאותם יהודים החותרים ליחסים הוגנים ומכובדים עם אדם אשר ממקד בכוונת שלו את הבית הלבן.

כאשר היה מר האקאבי בישראל, שודרו המוסיקה של המשיחי מוריס סקלאר, אשר ליווה אותו לישראל, וריקודי משפחת וואלר המשיחית, בתוכניתו של האקאבי בפוקס ניוז ובאתר הרשמי שלו.

ברור שמייק האקאבי, אדם רגיש, עלול שלא לשים לב לרגשותיה של הקהילה היהודית בנושא "המשיחי", אלא אם תנקוט המנהיגות היהודית יזמה ותבהיר, תחנך ותעמוד על כך שהשואף לנשיאות יגלה מעט תבונה ושיקול דעת.

יש לומר למר האקאבי במלים ברורות שתמיכה בישראל ובו בזמן תמיכה בפעילות מיסיונרית המכוונת כלפי יהודים, נתפסת כסדר יום סותר הדדית ובלתי מתפשר על ידי הקהילה היהודית, שאחרת הייתה תומכת בהתלהבות בשאיפותיו הפוליטיות.

על היהודים להרים גבה בתמיהה כלפי מר האקאבי השב ודש בטלביזיה הנוצרית על כך שהתמיכה האבנגליסטית בישראל גדולה מן התמיכה היהודית.

יתכן שהדברים הם אמת ויתכן שלא, אבל עלינו לשאול את עצמנו מדוע אבנגליסטים אוהבים לומר זאת? ומדוע המחנה היהודי הלאומי מקבל את האפשרות הזו, ובכך מוחק את החלק הגדול של העם שלו עצמו?  היחס הזה מחמיר את הקרע בתוך הקהילה היהודית וזורע פירוד. הוא גם אינו מועיל ואינו מרפא. ואסור לנו לחשוש לומר זאת למר האקאבי.

הנה דוגמה מתוך ראיון עם מר האקאבי שקיים בתחילת החודש כתב הבית הלבן של CBN News, דייויד ברודי, יהודי "שהקדיש חייו לישו הנוצרי":

"אחד הדברים שתמיד גורמים לי פליאה הוא שאבנגליסטים רבים תומכים בישראל יותר מאשר כמה מן היהודים שאני מכיר באמריקה, ולעתים אני מקניט את ידידי היהודים ואומר להם:  "אתם יודעים שלעתים אני אוהב את המולדת שלכם יותר מכם...חלק גדול כל כך מן המורשת הרוחנית שלי ושל אבנגליסטים אחרים מושרש כאן."

אם אנחנו במחנה היהודי הלאומי נשים את מבטחנו בכומר בפטיסטי לשעבר השואף לנשיאות ואוהב לנופף בסיסמה של "חופש דת" בישראל, ולא נציב גבול, עלול הדבר לגבות מחיר מעצם נפשותינו.


מייק האקאבי חובש כמה כובעים. הוא מדבר כשואף לנשיאות ארה"ב, פטריוט, בדרן, ואבנגליסט אדוק. הוא גם תומך בעקרונות ציוניים, תומך בזכות היהודים לארץ ישראל ובזכות הנוצרים להפיץ את הבשורה. נראה שהוא תומך בלב שלם ובאופן פעיל במאמצים להעביר יהודים על דתם.

האם האבנגליסט מייק האקאבי הוא "חברנו הטוב ביותר"? עד שנקבל הבהרות, אנו מציעים שסיסמת היום תהיה "כבדהו וחשדהו". בכל מקרה, כנראה שאין זה רעיון טוב שיהודים ישראלים ישימו מבטחם בנסיכים אמריקאיים.

יום ראשון, 13 בפברואר 2011

הרב ריסקין פורץ גבולות תיאולוגיים בירושלים

פורסם בג'ואיש-ישראל ב 13 בפברואר 2011

 "המרכז להבנה ולשיתוף פעולה נוצרי יהודי" (CJCUC) של "אור תורה-סטון" באפרת נתן חסות לכינוס תיאולוגי בינדתי בו נחקרו נושאים של "הברית, השליחות והמרת הדת". הכנס נערך לפני מספר שבועות במכון ון ליר בירושלים.

הועידה זכתה לכינוי כינוס בינלאומי "ראשון" המציג "חומר שובר מוסכמות" ו"מחקר חדש", אבל הרב ריסקין נתן חסות לכינוס זהה באוניברסיטת ייל בשנה שעברה, ביחד עם המכללה לתיאולוגיה של ייל ומכון ויד'רספון (The Witherspoon Institute) בפרינסטון. שני הכינוסים מקדמים את הרעיון לבחון "גבולות חדשים בתיאולוגיה היהודית-נוצרית". כאן נעשה שימוש חוזר באותם אקדמאים המשתתפים ובמאמריהם. ג'ואיש-ישראל כבר דיווח על הרעיונות האלה בעת הכינוס בייל בחודש אוקטובר האחרון. הדוח שלנו כלל תגובה אקדמית לכינוס ובהחלט ראוי להביט בו שוב כעת. אנו מדווחים דרך קבע על נטייתו של הרב ריסקין לפסוע על קרקע תיאולוגית רעועה, והדרך שבה הוא רומס את פסק ההלכה של הרב סולובייציק האוסר על שיח תיאולוגי בינדתי. הדוח שלנו, "התפוח שנפל ופרץ את הגדר" זמין גם בעברית.

הן הרב ריסקין והן הרב יוג'ין קורן (Eugene Korn) מחפשים בקדחתנות אחר איחוד הבריתות, "קשר ברית חדש", עם הנצרות. מאמרו של קורן מעלה את השאלות האלה:

  • כיצד יכולה התיאולוגיה היהודית להבין את הנצרות במונחי ברית?
  • האם יש בסיס אוטנטי ליחסים התיאולוגיים החדשים שבהם היהודים רואים את הנוצרים משתתפים אתם בברית משותפת?
  • ואם כך, מה הם גבולות המאפיינים שלהם?
הרב קורן הוא מנהל המכון לחקר תיאולוגי (ITI). זו היא יוזמה נמשכת, חטיבה של CJCUC באפרת. השותף האמריקני שלו הוא מכון וויד'רספון בפרינסטון, ניו ג'רזי. מטרת המכון היא לערב תיאולוגים ברמה הבינלאומית במאמץ לפרוץ גבולות תיאולוגיים חדשים באמצעות מיקוד תוכניות מחקר בשטחים קריטיים ליהדות, לנצרות, לערכים חברתיים ותרבות עולמית. וויד'רספון הוא צוות חשיבה שמרני ביותר, ויש לו כמה סניפים קתוליים. ישנם דיווחים רבים שנשיא וויד'רספון הוא איש דת בכיר באופוס דאי  (Opus Dei) בפרינסטון.

בעוד שהציבור הדתי מכיר את היוזמות התיאולוגיות של הרב ריסקין בשיתוף עם גופים אבנגליסטיים, יש לציין שהוא ומנכ"ל CJCUC, דייויד נקרוטמן (David Nekrutman), משקיעים מאמצים אדירים בטיפוח קשרים עם הוותיקן. לפני חודש נפגש הרב ריסקין עם האפיפיור בנדיקטוס השישה עשר, וסיפר לו על פעילות ה CJCUC.

יום שישי, 4 בפברואר 2011

סופת האש בכרמל כילתה את חומת המגן בין הדתות

פורסם בג'ואיש-ישראל ב 29 בינואר 2011 ב 20:30

בעקבות השריפה בהר הכרמל התחיל, כצפוי, גשם של תמיכה מקבוצות משיחיות ונוצריות אבנגליסטיות. הצהרות ופניות מלשכתו של ראש הממשלה, משרד התיירות והקק"ל מצביעות על כך שאכן למעשה בעקבות השריפה ישנן בקשות לתרומות מן הקהילה האבנגליסטית. 

אנחנו מכירים בכך שלא-יהודים רבים התורמים לישראל עושים זאת מתוך ידידות ודאגה כנה למדינה היהודית ותושביה. אנחנו מבינים שבעת משבר הומניטארי ראוי לקבל סיוע מלא-יהודים המתייצבים מוסרית לצד ישראל, כל עוד לא מתפשרים על ערכי התורה, הדת היהודית והעם היהודי.

למרבה הצער, מנהיגי כנסייה רבים ושותפיהם המיסיונרים סבורים שכל טרגדיה או אתגר הניצבים בפני ישראל הם או הזדמנות להטפה לנצרות, או סיכוי לצבור עוד השפעה נוצרית במדינה היהודית, או ציווי אישי למלא אחר שליחותם הנבואית לעת אחרית הימים על פי "הבשורה". בלי קשר למניע למעשה, ליתר ביטחון מצטטים לעתים קרובות את בראשית יב' ג' : "ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה" (משום שהוא גורם לתחושה נוחה אצל היהודים).

כרגע יש קבוצות אבנגליסטיות שונות השותפות לסוכנות היהודית, הקרן הקיימת לישראל, מפעל הבונדס וקרן היסוד, אבל בה בעת הן מתכוונות להעביר יהודים על דתם – והן מדווחות על "ההצלחות" עד כדי נקיבת מספר ההטבלות...   מצדם, ארגונים יהודיים המקבלים את הסיוע הכלכלי, ההומניטארי והפוליטי אינם מציבים קווים אדומים ואינם עומדים בהם. במקרים רבים הארגונים היהודיים פשוט מוחקים אותם.

ארגון ג'ואיש-ישראל אינו שש למתוח ביקורת על מוסדות ציוניים חיוניים ובעלי מוניטין הנמצאים במשבר ובמאבק. ובנוסף, קשה לגנות את הקרן הקיימת לישראל בעקבות השריפה בכרמל והאתגרים הניצבים בפניה, אבל אנחנו סבורים השאלות הבאות חייבות להישאל:

האם ארגוני הצדקה היהודיים הללו פשוט אינם מודעים לאג'נדה האבנגליסטית , או האם הם מתעלמים מן המובן מאליו?  האם משום שהם כה זקוקים לסיוע, הארגונים הממשלתיים למחצה האלה מפקירים את אותן הנשמות התמימות, שלהן הם מתיימרים לסייע?

לשלם עבורם, להתפלל למענם, ולבסוף להטביל אותם
הכומר המיסיונר טומי לילייה ( Tommy Lilja) מנהל את PTL Ministries  ונהנה משותפות ישנה נושנה עם הסוכנות היהודית וקרן היסוד. הרבה המולה תקשורתית נשמעה כאשר לילייה ביקר בישראל ב 2009 כדי לקדם בברכה את פניו של היהודי ה 10,000 שאותו עזר להביא לישראל באמצעות הסיוע הכספי של "מבצע אקסודוס הגדול" של PTL.

אתר הסוכנות היהודית מציג דף ובו נראים נציגים של קרן היסוד ומחלקת העלייה והקליטה של הסוכנות היהודית המעניקים לכומר לילייה פרס על סיועו להחזיר יהודים הביתה. אבל במהלך אותו ביקור היסטורי בישראל טומי לילייה גם עסק במפגשים עם מנהיגים משיחיים והתפאר בהחזרת יהודים לישו.

ב-6 בדצמבר, יום אחד לאחר כיבוי השריפה בכרמל, דיווח בלוג האתר של לילייה על "החדשות הנפלאות" ששותפיו המיסיונרים באשדוד "הטבילו לאחרונה בשמו של ישו  14 יהודים".

בעת כתיבת שורות אלה מפרסם דף הבית של האתר של לילייה PTL סיפור נוסף על יוזמותיו בשיתוף עם הקהילה הנוצרית משיחית בישראל ועל כוונתו לתמוך ולפתח את הכנסייה המיסיונרית בירושלים.


"ראש עירייה" – האומנם?
  PTL Ministries סייע למיסיונר המטביל פוכטאר (Pochtar) מבית הלל "המשיחי" באשדוד ו Voice of Judah Ministry. על פי הדיווחים פוכטאר מנהל פעילויות לנוער, אשר יד לאחים טוען שהן מהוות הפרה של החוק הישראלי נגד פעילות מיסיונרית בישראל בקרב קטינים. 

אבל מה באשר לפעילות מיסיונרית בקרב "ראשי עיריות"? ביום שבת האחרון, 29 בינואר, היה אמור פוכטאר להיות הנואם המרכזי בכנסייה בניו אינגלנד יחד עם ראש עירית אשדוד יעקב אפראימוב, ונציג מדינת ניו המפשייר. אבל ראש עירית אשדוד הוא ד"ר יחיאל לסרי. אם כן, מי הוא יעקב אפראימוב? אנו סבורים שישראל פוכטאר עשוי לדעת.

האם זה הוא מעשה הונאה משיחי נוסף או סתם פליטת קולמוס? כך או כך, משהו רקוב באשדוד. אולי הגיע הזמן לומר לפוכטאר לארוז את מזוודותיו ולצאת מאשדוד.


מזון, ביגוד ו"הבשורה"
המיסיון של פוכטאר באשדוד ועוד כמה מיסיונים בערים אחרות בישראל מקבלים סיוע מ Jacob's Hope, שלוחה של Assemblies of God Ministry, השותפה ל"פרויקט יוסף" (Joseph’s Project) של איחוד היהודים המשיחיים באמריקה (MJAA).

ל Jacob’s Hope, בהנהלת יהודי האורתודוכסי לשעבר, ג'ף פרידמן (Jeff Friedman) יש חזון "להביא את בשורתו של המשיח היהודי לעם היהודי. "מסרטי הוידיאו שלהם אפשר להתרשם ש Jacob’s Hope חש שהיהדות כפי שאנו מכירים "אינה מושלמת".

הארגון המיסיונרי מגייס כרגע כספים כדי לבנות מחדש את כפר הנוער ימין אורד, אשר ניזוק קשות כתוצאה מן השריפה בכרמל.


Jacob’s Hope מקדם ללא בושה את האג'נדה של פעילות המיסיון הנוצרי בצמוד לסיוע הומניטארי. המפקח הכללי של "Assemblies of God" ג'ורג' או. ווד  (George O. Wood) מצהיר באחד מסרטי הוידיאו של Jacob’s Hope :
"זו הפעם הראשונה שלתומכי Assemblies of God יש הזדמנות להשקיע במאמצים ההומניטאריים, האבנגליסטיים  והקהילתיים כדי להגיע אל העם היהודי ברחבי העולם ".
אותה הצהרה של ווד מופיעה גם באתר של  Assemblies of God.

ראוי לחקור כיצד התירה עירית ירושלים לאוניברסיטה מיסיונרית ידועה, המתהדרת בשמו של ווד, להקים סניף בליבה של שכונת נחלת שבעה. ג'ואיש-ישראל סבור שלעורך הדין האבנגליסט כלב מאיירס (Calev Myers) יש תשובה:

  
זה כבר לא סוד שבני השכבות החלשות ביותר בישראל מקבלים לעתים קרובות תנ"ך נוצרי ו"ברכה" ביחד עם השמיכה וסל המזון, הודות למאמציהם של ארגונים כמו Joseph’s Hope. ואנו בג'ואיש-ישראל סבורים שייתכן שזו שאלה של זמן בלבד עד שאהבת ישו תחדור לכפר הנוער ימין אורד ותחלחל אל בני הנוער התמימים. נראה ש  Jacob’s Hope יש סיבה לאופטימיות: 
"אבל הדבר הטוב ביותר היה הפגישה עם הגברת אשר לקחה אותי לסיור בכפר. היא הייתה כל כך אסירת תודה על התרומה ואני מאמין שאנחנו נפעל יחד לשקם את ימין אורד."


יערות הקק"ל ונוצרים משיחיים עולים באש
כפי שציינו קודם, Jacob’s Hope משתפת פעולה עם "פרויקט יוסף" של אגודת היהודים המשיחיים באמריקה. "פרויקט יוסף" מפרסם את כוננות-האש בכרמל באמצעות משאיות עמוסות בסיוע "הומניטארי". MJAA אוהבת לדבר על היער המשיחי שלה (יזמה של הקק"ל) באותה נשימה שהיא מצהירה ש"מעולם קודם לכן לא היו לבבות היהודים כה נכונים לשמוע את הבשורות הטובות על ישוע – היבול עצום ".

מבצע  "Outreach " הוא  "ארגון צדקה המגייס כספים עבור ארגונים משיחיים יהודיים שונים בישראל ". הם גם נוטעים עצים ומנכסים לעצמם שני יערות בחסות הקק"ל.

על הקק"ל להביט מקרוב יותר, משום ששום ארגון הדואג להמשכיות יהודית בארץ ישראל לא ירצה לשתף פעולה  עם רשימה ידועה לשמצה של המיסיונרים "המשיחיים" של מבצע "Outreach" הפועלים בישראל. 


אין תגובה מקק"ל
בחודש יולי האחרון פרסם ג'ואיש-ישראל דוח על כמה מהשותפויות האבנגליסטיות של קק"ל. לפני שפרסמנו את הדוח ניסינו ליצור קשר עם מר אלון בדיחי, מנכ"ל קק"ל בישראל. אף לרגע זה לא קבלנו תגובה לפניותינו בטלפון או למסרי הדואר האלקטרוני.

לפני שנכתב הדוח הזה הציע לנו מקור מכובד ומודאג שנתקשר עם הרב אריק לאנקין, מנהל החינוך וקידום מוסדות בקק"ל. שוב השארנו הודעות בטלפון, דברנו עם מזכירתו האישית ושלחנו דוא"ל, אבל לא קבלנו שום תשובה לשאלותינו ודאגותינו.


ועם זאת, הצלחנו בג'ואיש-ישראל להשיג עותק של טיוטת החלטה אנטי-משיחית מרשימה, שנכתבה על ידי מועצת קק"ל ב 2006. ההחלטה קבעה בבירור שקק"ל לא תכיר "בהשתתפות או תקבל תרומות מקבוצות הקוראות לעצמן נוצרים עבריים, יהודים משיחיים, קבוצות יהודים למען ישו, או מוסדות שלהם, באף פעולה או תוכנית." המסמך ממשיך וקובע ש"מי שמשתתף בפעילויות קק"ל אינו רשאי להיות מעורב בהטפה דתית ".

לנוכח הפעילות הנוכחית של קק"ל, נראה שהמקור שלנו הציל את המסמך היקר שנידון לכליה לפני שנשלח אל המגרסה.

בחלק השני של התחקיר על התקופה שלאחר השריפה בכרמל, ימשיך ג'ואיש-ישראל את תחקיריו על שותפיה האבנגליסטים של קק"ל. נפנה מבט גם אל כמה כמרים בעייתיים המעורבים במפעל הבונדס.

יתכן שהעשן התפזר, אבל "תבערות זרות" ממשיכות לבעור בישראל. מוסדות הצדקה הטובים ביותר בארץ משחקים, מלבים ומתדלקים את הלהבות הללו.