יום רביעי, 10 ביוני 2015

ארגון ג'ואיש ישראל מוסיף ומעדכן קווים מנחים לגבי קשרים בין-דתיים עם העולם הנוצרי

כבר לפני שבע שנים, בשנת 2008, עסקנו בנושא התעצמות הקשרים הבין-דתיים עם האוונגליסטים וכבר אז התרענו על בעיות שעלולות להיווצר. בכדי למנוע טשטוש גבולות בינינו לבינם, פרסמנו אז תחת הנחיתו של הרב שלום גולד שליט"א, היועץ הרבני של ארגון ג'ואיש ישראל, קווים הלכתיים מנחים לניהול השותפויות שהולכות ומתרבות עם העולם הנוצרי.

לאחרונה, הרחבנו והוספנו עוד קווים מנחים. עשינו זאת בגלל התעצמות החדירה המשיחית מיסיונרית במדינת ישראל, וכן בגלל עליית הנושא של חופש דתי, ובמיוחד חופש פולחן דתי בהר הבית.

ניתן לקרוא את רשימת ההמלצות המורחבת כאן בעברית וכאן באנגלית. מן הראוי שכל מי שעוסקים בשותפויות עם העולם הנוצרי יעיינו בהנחיות אלה.